Sunday, December 1, 2013

Tattoo


MICHAEL - hindi lahat ng may tattoo loko kagaya ko!👊

Photo taken November 30 2013