Monday, July 15, 2013

Ang sarap mabuhay!

Ang buhay bibigyan ka niyan ng mga pagsubok na hindi mo kakayanin. Pero kapag na lampasan mo, masasabi mo nalang na ang sarap mabuhay.

Quote to myself today. Naisip kolang na tama nga naman. After all of these damn problems... Watta life!