Sunday, August 17, 2014

Ang Iyong Tanging Ina

"Noong unang panahon ay mayroon isa anak na labis na ikinahihiya ang kanyang bulag na ina."

"Labis niya itong ikinahihiya na sa tuwing pupunta ang kanyang mga kaklase ay ikinukulong niya ang kanyang ina sa kanyang silid upang hindi ito makita."

"Lumipas ang maraming taon at lumaki ang bata."

"Nakatapos ito ng kursong doktor at nakapagtrabaho sa Amerika."

"Iniwan niya ang kanyang bulag na ina nang luhaan."

"Makalipas pa ang maraming taon at ang doktor ay nagkaroon na ng sariling pamilya."

"Nagpasiya siyang bumalik ng Pilipinas dala ang kanyang dalawang anak at asawa.

"Subalit hindi niya binalikan o tiningnan man lamang ang kanyang ina."

"Isang araw, habang naglalaro ang dalawang anak sa sala ay may kumatok."

"Binuksan nila ang pinto at napaatras sila sa takot."

"Isang matandang gusgusin, payat, at bulag ang kanilang nakita."

"May iniabot itong sulat sa dalawang bata na nagmamadaling tumakbo papunta sa kanilang ama na nasa silid tulugan na nagpapahinga."

"Binasa ng kanilang ama ang sulat sa isang maruming papel na ganito ang nakasaad:..."

"Mahal kong anak,"

"Alam mo, noong ikaw ay maliit pa, kayo ng tatay mo ay nakaranas ng sakuna."

"Dahil doon namatay ang iyong ama."

"Ikaw ay swerteng nabuhay subalit nabulag."

"Dahil sa labis na pagmamahal ko sa iyo, ay ibinigay ko ang aking sariling mga mata upang ikaw ay makakitang muli."

"Ang lubos na nagmamahal, Ang iyong tanging ina."

Story credits to the original author.