Tuesday, February 21, 2012

Kailangan mong tanggapin na may mamahalin ka ng Sobra,
Pero hindi mapapasayo.

Source: Lumayo ka man sa akin.