Thursday, February 2, 2012

Kailangan mo ba ng alarm clock? 
Para naman magising ka na sa katotohanan!