Saturday, February 18, 2012

Facebook na lang ba ang basehan ng Pagmamahalan ngayon?

Grabe na talaga ang "Facebook" ngayon.

Facebook na lang ba ang basehan ng Pagmamahalan ngayon?
paramihan ng Likes tas Mahal mo na? o magbabalikan kayo?

Wow! uso na pala yan. magpa-Like na rin kayo kung "Loveless" kayo, HOW SAD. :D