Wednesday, January 29, 2014

The Good Samaritan, Jeepney driver.

"Overheard while i was on my way to school just today...


Lola: Bayad ho


Jeepney driver: Señior citizen ho kayo?


Lola: Oho.


Jeepney driver: May kasama ho kayo?


Lola: Wala ho.


Jeepney driver: *returning back the money to the old lady* Wag na ho kayo magbayad.


Lola: Ha? Bakit?


Jeepney driver: *smiling* Kung wala po kayong kasama kahit ilan po kayong señior citizen dito sa jeep ko basta hindi kayo magkakilal, nililibre ko." 


(Photo grab on Facebook, from Astig FM)


Ang sarap kaya tumulong. Para pag tanda ko meron din tutulong sa akin!


He was such a good samaritan, that's the reason why i felt the need to share this to everyone. May he be blessed all his life.


Saludo ako sayo, kuya driver!


Source: Astig FM - Dec 5. (Shared on Facebook)