Tuesday, September 3, 2013

Minsan di na kaya ng digital memory na isave lahat ng magagandang alaala kasi mananatili lang ito sa isipan at sa puso.