Wednesday, September 12, 2012

CONFIRMED NA ANG PAGBABALIK....Source: GMA news | @teamferdzrecio