Monday, September 3, 2012

Childhood Days: “Langit Lupa”


by Marcelo Santos III

Hindi masaya ang pagkabata mo kapag hindi mo ito nalaro. Ang “Langit Lupa”.

Ano ba ang Langit Lupa?

Ito ay ang pinakasimpleng larong kalye na hindi nangangailangan ng kung anu-ano pang mga gamit. Ito ay nilalaro ng maramihan.

Paano ba ito nilalaro?

Una, kailangan munang malaman kung sino ang magiging taya. Magbibilog ang mga manlalaro at may isang magtuturo habang lahat ay kumakanta ng “Langit Lupa, Impyerno. Im-Im-Impyerno. Saksak Puso Tulo ang dugo. Patay. Buhay. Uma-lis-ka-na-sa-pwes-to-mo!” kapag natapatan ka, ikaw ay SAFE sa pagiging taya. Paulit ulit lang ito hanggang sa may isang matira at siya na ang magiging taya. Minsan, dinudugtungan pa ito ng lyrics kung hindi matanggap ng kalaro na siya ang taya, “to-to-o-ba? Si-na-bi-ba-ng-Diyos? O-o.!” at dadagdagan pa, “Ta-la-ga-ba? Si-gu-ra-do-ka-ba? O-o!” Yan! Kahiyaan na kapag umangal ka pa.

Ngayong alam niyo na kung sino ang taya, magsisimula na ang laro. Magtatakbuhan ang mga manlalaro palayo sa taya. Kailangan nilang makatungtong sa mas mataas na bahagi ng lupa o sa kahit anong nakaangat para maging safe. Ito ay ang tinatawag na “Langit”

Kung sino ang mahahawakan ng taya ay siya naman ngayong taya.

Anu-ano ba ang mga rules dito?

Maraming pausong rules dito:

No Balik Taya - Kapag nataya ka, bawal mong tayain yung tumaya sayo.
Bantay Pares Doble Taya – Kapag may pinag-iinitan kang manlalaro at gusto mo siyang mataya, magmomosyon siya at sisigaw ng pakanta “Bantay Pares Doble Taya”. Kapag napatunayang nagbabantay pares ka, ayun, twice kang magiging taya.
Yes Sungkitan - kapag ikaw ay nasa langit, bawal lumagpas sa lugar na kinatatayuan mo dahil maaari ka nitong sungkitin at tayain.
Yes Bilangan – Bawal mag-stay sa isang lugar (langit) ng five seconds.
Ano ba ang mapapala namin dito?

Ito ay makakabuo ng pagkakaibigan, pagpapatatag ng samahan at makakapagbigay ng kasiyahan sa bawat isa. Kahit minsan ay madadapa ka, uuwi ng pawis na pawis, mag-aamoy araw at makakatapak ng jebs ng aso, AYOS lang. Masayang maglaro nito. Sobra.

Source/Credit: http://marcelosantosiii.com