Saturday, January 21, 2012

Yung Feeling na akala mo Mahal ka niya talaga