Monday, November 21, 2011

Sadyang may mga bagay na hindi pa talaga kayang ibigay ng Panahon, 
Kahit meron ng Pagkakataon.