Thursday, November 24, 2011

Alam mo yung feeling na pinapalakas mo yung loob ng taong mahal mo na mahal sya ng taong mahal nya.
Pero sa sarili mo nasasaktan ka.